Thùng 5 lớp

Miêu tả:

Thùng carton 5 lớp được ứng dụng trong việc đóng gói hàng khô, đồ đạc, …. Bất kỳ loại hàng khô nào cũng có thể sử dụng thùng carton để đựng đồ giúp việc vận chuyển trở nên dễ dàng hơn

Danh mục: